Organigrama e DAR Durrës

Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës

Lindita MUKAJ

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Sekretaria

tel : 052 22 20 58

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Përgjegjës i Sektorit të Kurrikulës dhe Cilësisë (SKC )

Genciana ÇAKO

tel : 052 23 71 04

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit (SPZH )

 

tel : 

e-mail : 

 

Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës ( TIK & Statistikë )

Gentian QEHAJAJ

tel : 052 22 23 78 ; 

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Përgjithëshme (SSHP)

Lulieta DOLANI

tel : 052 22 23 60 ; 

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Shërbimi juridik

Elida PECNIKAJ

tel : 052 23 97 73

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Per t'u plotesuar

 


Nisma Anti-Duhan 

Nisma "Shqiperia Jo Duhanit" ka si qëllim kryesor uljen e nivelit të duhanpirjes në vend, dhe si rrjedhojë, dëmtimet e shëndetit publik nga përdorimi i duhanit, duke gërshetuar masat dhe nismat administrative e operacionale të agjencive shtetërore ligjzbatuese me përfshirjen sa më të gjerë të aktorëve të shoqërise civile.

 

Objektivi kryesor i projektit është zbatimi i kërkesave të Ligjit të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më datë 10/7/2014, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006, ‘Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit’, të ndryshuar”, - ose të njohur ndryshe edhe si Ligji Anti-Duhan, - nëpërmjet një fushate të gjerë informimi dhe ndërgjegjësimi të publikut dhe kontrollit / monitorimit të masave për zbatimin e kërkesave të këtij ligji.