Në datë 28.04.2017 u mbajt aktiviteti për e-twinning, me temë "IT Education in our school" zhvilluar në mjediset e QKF Durrës, me pjesëmarrjen e mësuesve të lëndës TIK dhe gjuhës angleze, nën drejtimin e drejtoreshës zj. Ornela Koleka dhe specialistëve të Drejtorisë TIK në MAS.