e - twinning komuniteti për shkollat në Europë.

Ministria e Arsimit dhe Sportit fton mësuesit të anëtarsohen në komunitetin on-line e- Twinning për më shumë informacion