Pas zhvillimit të trajnimit me drejtuesit e shkollave të rrethit, bazuar në Urdhërin e ministres së Arsimit dhe Sportit " PëR ORGANIZIMIN E VEPRIMTARIVE TRAJNUESE PËR PËRDORIMIN E UDHËZUESIT TË KARTËS SË  PERFORMANCËS SË SHKOLLËS ",   bazuar dhe në nenin 126/1 të Dispozitave Normative DAR DURRËS shpall renditjen e shkollave 9- vjeçare dhe shkollave të mesme për vitin shkollor 2013-2014 ...treguesit dhe renditja për vitin shkollor 2013-2014