Lista e aplikantëve për portalin "Mësues për Shqipërinë" për  DAR Durrës, pas shqyrtimit të ankimimeve nga Komisioni i Vlerësimit.

Njoftohen të gjithë te renditurit në këtë listë se mund të vijnë të tërheqin formularin e aplikimit ditën e hënë, datë 15.01.2018, në orën 12.00

LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKUESVE, ME PIKËT E DOSJES