Shpallet lista e kandidatëve të kluafikuar dhe të skualifikur të Portalit "Mësues për Shqiperinë" 2018, klikoni më poshtë:

 

Kandidatë të kualifikuar

Kandidatë të skualifikuar

 

Njoftohen të gjithë aplikantët se kontakti i DAR me të gjithë të klasifikuarit në listën përfundimtare në Portalin "Mësues për Shqipërinë", do të jetë vetëm përmes adresës së e-mail. Brenda afatit kohor të ankimimit deri në 10.01.2018 ora 11:00, të gjithë ata që nuk kanë deklaruar një adresë të saktë dhe funksionale, ta kryejnë atë pranë zyrave të DAR. 

Faleminderit !