NJOFTIM

Bazuar në Udhëzimin Nr.58, datë 12.11.2013 të MAS, për emërimin e nëndrejtorit, shkolla 9-vjeçare "Kushtrimi i Lirisë", Durrës shpall një vend të lirë për nëndrejtor

Njoftim pjesa e parë

Njoftim pjesa e dytë