Testimi

“Mësues për Shqipërinë” do të zhvillohet në shkollën     

9 vjeçare “Bajram Curri”  në Plazh me datë 19.12.2015

Ora 10.00-12.30

 

 

Të gjithë kandidatët për testim do të paraqiten në ora 9.00 në shkollën “Bajram Curri “.