Përgjegjës i Zyrës Arsimore Krujë 

Dorina LAÇI

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse ( SSHM )

Merita NDREU

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist i Burimeve Njerëzore

Andi KODRA

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist Pagash

Nasipe LLUKA

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist Finance

Vend Vakant

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit e Komunikimit dhe Bazës Statistikore (TIK & Statistikë)

Vend Vakant

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist i Kualifikimit dhe Cilësisë ( SKC )

Aneda CACA

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist i Kualifikimit dhe Cilësisë ( SKC )

Vend Vakant

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist i Statistikave dhe IT

Vend Vakant

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Specialist IT

Mehmet DOLLMA

tel : 0511 222 75

e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.