Stampa
Visite: 1225

Për të gjithe të interesuarit për të dhënë provimin e shtetit per profesionin e rregulluar të mësuesit mund te paraqiten pranë ZVA Durrës deri me Datë 04.10.2019 për dorëzimin e dokumentave.