NJOFTIM

 

 

 

Në mbështetje të Udhëzimit nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune, në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë””, ju bëjmë me dije si më poshtë:

 

1.     Kërkesa për lëvizjet paralele i drejtohen Zyrës Vendore Arsimore (ZVA) Durrës. Ky emërtim të cilësohet qartazi në zarfin postar që i drejtohet institucionit.

2.     Kërkesat për aplikim në portalin “Mësues për Shqipërinë” drejtohen në Drejtorinë Rajonale Arsimore Parauniversitare (DRAP) Durrës. Ky emërtim të cilësohet qartazi në zarfin postar që i drejtohet institucionit.

 

 

 

Faleminderit për mirëkuptimin!