Të nderuar aplikantë të Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2018,

 

Të gjithë ata që kanë ndërruar adresën e email të deklaruar pranë DAR Durrës, apo që për arsye të ndryshme adresa e tyre nuk është më e vlefshme, lutëmi të paraqiteni pranë institucionit tonë dhe të konfirmoni adresën tuaj elektronike të saktë. 

Bëjmë me dije se një nga kominikimet tona kryesore për propozimin e vendeve të lira të punës bëhet përmes adresës së email-it.

 

Faleminderit per mirëkuptimin!

DAR Durrës