Të interesuarit për Provimin e Shtetit dega Mësuesi, mund të njihen me listen emerore, si dhe me kalendarin e Provimeve të Shtetit dega Mesuesi, sezoni XIII, periudha Mars - Prill 2019.

NJOFTIM I QSHA -se

KALENDARI PER PROVIMIN E SHTETIT DEGA MESUESI, MARS - PRILL 2019

LISTA EMERORE E PERDITESUAR

FATURA PER ARKETIM