NJOFTIM

Provimet e Shtetit, për profesionin e rregulluar të mësuesit, referuar Udhëzimeve në fuqi, do të zhvillohen nga java e dytë e muajit Mars 2019 e në vijim, në Qendrën e Shërbimeve Arsimore. Më poshtë mund të lexoni :

 

  1. Shkresa e MASR
  2. NJOFTIM I QSHA-së për Provimin e Shtetit në Mësuesi Mars-Prill 2019
  3. Fatura për arkëtim