Në këtë artikull, gjeni Udhëzimin Nr. 40, datë 26.12.2018, i përbashkët me MFE, " Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale 2019 ". ...klikoni këtu për të lexuar