Shpallet lista e kandidateve te kluafikuar dhe te skualifikur te Portalit "Mesues per Shqiperine" 2018, klikoni me poshte:

 

Kandidate te kualifikuar

Kandidatë me mungesë dokumentacioni

 

Njoftohen te gjithe aplikantet se kontakti i DAR me te gjithe te klasifikuarit ne listen perfundimtare ne Portalin "Meues per Shqiperine", do te jete vetem permes adreses se email. Brenda afatit kohor te ankimimit deri ne 10.01.2018 ora 11:00, te gjithe ata qe nuk kane deklaruar nje adrese te sakte dhe funksionale, ta kryejne ate prane zyrave te DAR. 

Faleminderit!