Qeveria Shqiptare nëpërmjet Fondit të Ekselencës, dhënë MASR, kontriobuon çdo vit me një fond prej 150 000 000 lekë për mbështetjen financiare të studentëve shqiptarë të shkëlqyer, të cilët janë pranuar të kryejnë studimet e ciklit të parë, të dytë dhe studimet e ciklit të tretë "Doktoratë" jashtë vendit në një nga 15 universitetet më të mira të botës, sipas renditjes së "Times Higher Education"  - Renditja botërore e universiteteve. ..klikoni këtu për kriteret...