Në kuadër të Aksionit Kombëtar “Ta Pastrojmë Shqipërin – 24 Nëntor 2017”, në vazhdimësi të bashkëpunimit shumë vjeçar me  institucionet arsimore, si implementues direkt të këtij bashkëpunimi, dëshirojmë të theksojmë rolin tuaj të  rëndësishëm në zhvillimin me sukses të këtij aksioni.

 

Do të gjeni Planin e Veprimit dhe "Manualin e Vullnetarëve" , për ditën e Aksionit Kombëtar "Ta Pastrojmë Shqipërinë – 24 Nëntor 2017", i cili do të nisi në orën 09:00, plan i cili është implementuar edhe gjatë gjashtë aksioneve para-ardhëse.

GUIDA E VULLNETARIT

PLANI I VEPRIMIT