Ne vijim  nismës “Shkolla te hapura per prindërit “ u trajtuan këto ceshtje :

 
 
·         Çdo prind u prezantua me qëllimin e aktivitetit dhe agjendën e takimit
 
·         Drejtori i shkollës realizoi prezantimin e tij dhe te stafit drejtues me të gjithë prindërit e nxënësve te shkolles .
 
·         Mësuesi kujdestar u prezantoi  prindërve në takim planin vjetor dhe atë të veprimtarive të shkollës
 
·         Prindërit nënshkruan planet e shkollës sipas nje formati te hartuar nga shkolla .
 
·         Takime me prindërit e ardhur rishtaz në shkollë (klasa 1 dhe klasa 10), për t’ju prezantuar arritjet dhe objektivat e shkollës.
 
 

Shkolla: Kushtrimi i Lirise

Shkolla: Kushtrimi i Lirise

 

Shkolla: Katund i Ri

Shkolla: Artan Zeka,Qerret

 

Shkolla: Rreth

Shkolla: Rilindja Sallmone

 

Shkolla: Sukth Katund

Shkolla: Xhafzotaj Fshat

 

Shkolla: Hajdar Dushi

Shkolla: 14 Nëntori