DAR Durrës, në kuadër të festave, si cdo vit respekton figurën e lartë të mesuesit, duke e kthyer ne traditë tashmë. Të gjithë mësuesit e përzgjedhur nga shkollat e tyre si të dalluar për vlerat e tyre dhe kontributin në fushën e arsimit, nëpërmjet një përfaqësuesi të dar ju është dërguar certifikata e vlerësimit për punën e kryer. DAR Durrës ju uron të gjithë mësuesve që punojnë në armatën e madhe të arsimtarëve suksese dhe vetëm arritje në misionin fisnik që kanë marrë përsipër . 
Gjithashtu urojmë dhe të gjitha mësueset për festën e 8 Marsit.