Programi i lëndës "Gjuhë e Huaj e dytë", për klasën  11 , si pjesë e KURRIKULËS ME ZGJEDHJE ...lexoni