NJOFTIM

Bazuar në Udhëzimin 8/1 i datës 02.04.2014,Për ndryshime në Udhëzimin 8,datë 24.03.2014 "Për zgjedhjen shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore 2014-2015" dhe udhëzimit nr. 23, datë 08.08.2014, "Për vitin shkollor 2014-2015, në sistemin parauniversitar", më poshtë gjeni plan shpërndarjen e pikave të shitjes së Librit shkollor, 2014-2015 për shkollat e rrethit DURRËS ...