Me date 15.01.2018, Drejtora Arsimore Rajonale Durres ne bashkepunim me Universitetin "Aleksander Moisiu" Durres realizoi nje trajnim rrethe SHQK. Te pranishem ishin drejtues te shkollave SHQK, mesuesit koordinator te SHQK-ve, si dhe trajinimin e udhehoqi Lektotrja e UAMD, Phd. Ledia Kashahu.