Shkolla e mesme "Gjergj Kastrioti" Durres, e cila spikat jo vetëm në aspektin e cilësisë mësimore, por edhe në kuadrin e aktiviteteve jashtë-kurrikulare, këtë herë gjendet më pranë familjeve në nevojë në zonat e përmbytura. Qeveria e Nxënesve dhe mësuesi koordinator, me ndihmat e mbledhura për familjet e përmbytura.

Ndihmat konsistojnë në produkte ushqimore, veshmbathje dhe mjete shkollore, gjithashtu sasia e grumbulluar ne vlere monetare eshte dredhur prane llogarise bankare e hapur për rastet e familjeve në nevojë. Nisëm kjo me një karakter të lartë humanitar, e cila vlen për tu përgëzuar.