Aktiviteti i zhvilluar në QKF Durrës.
Konceri festiv me rastin e festave të Nëntorit u organizua nga Senati i shkollës dhe Koordinatorja Diana Salaj.