Teoria Nepermjet Eksperimentit

 

 

 

      Konnkursi  shkencor “Teoria  nëpërmjet  praktikës“ ndërmjet  shkollave  9 –vjeçare    qytetit (publike  dhe  jo  publike) cikli  i  lartë    lëndën  Fizikë, Kimi  me  eksperimente. Ky  aktivitet  u  zhvillua në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Durrës në kuadrin e veprimtarive të miratuara nga DAR për vitin mësimor 2014-2015 në bashkëpunim me drejtoritë e  shkollave 9-vjeçare publike dhe jo publike të qytetit. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të ciklit të lartë.

     Nxënësit shprehën njohurite e tyre shkencore nëpërmjet praktikës (eksperimenteve) me mjetet e duhura qoftë ato laboratorike apo rrethanore, duke e shoqëruar me fjalë të gjithë dukuriteqë vërehen.

     Komisioni vlerësoi dhe përzgjodhi eksperimentet e realizuara shkencërisht më mire dhe më bukur në lëndën Fizikë dhe Kimi,në përfundim dha rezultatin:                                   

 

     FIZIKE                                                              KIMI

1.Nënë Tereza - çmim të pare                             1. Viçens Prendushi - çmim të pare

2.Viçens Prendushi - çmim të dytë                      2. Turgut Ozal - çmim të dytë

3. Bajram Curri - çmim të tretë                            3. Eftali Koçi - çmim të tretë